Bună, sunt

Mihai Andrei Popa

Fotografia este o formă de artă unică care ocupă un loc special în inima mea.

Este mai mult decât capturarea unui moment – ​​este vorba despre surprinderea unui sentiment, a unei dispoziții și a unei emoții.

 În esență, fotografia este despre LUMINĂ. Este vorba despre modul în care lumina aruncă umbre, cum evidențiază umbrele și cum dezvăluie texturile. Lumina este limbajul meu și este ceea ce face ca fotografiile mele să fie puternice și captivante. 

Dar fotografia nu este doar despre lumină. Este și despre VIZIUNE. Îmi imaginez cum va arăta o scenă atunci când declanșatorul face clic. Această capacitate de a vedea ceva ce nimeni altcineva nu poate, face fotografia atât de specială.

În cele din urmă, fotografia este despre ARTĂ. Este vorba de a putea crea ceva unic și de a putea surprinde un moment care nu se va mai repeta niciodată. Este vorba de a mă putea exprima prin imaginile mele și de a spune o poveste. Fotografia este o formă de artă puternică și este ceva care mă pasionează. Îmi place provocarea de a găsi lumina perfectă, fiorul de a surprinde un moment în timp și capacitatea de a crea ceva frumos. Este abordarea mea personală asupra fotografiei și este ceva pe care mă străduiesc constant să-l îmbunătățesc.

lumină viziune artă

Photography is a unique art form that holds a special place in my heart.

It’s more than capturing a moment – ​​it’s about capturing a feeling, a mood and an emotion.

At its core, photography is about LIGHT. It’s about how light casts shadows, how it highlights shadows, and how it reveals textures. Light is my language and it is what makes my photographs powerful and captivating.

But photography is not just about light. It is also about VISION. I imagine what a scene will look like when the shutter clicks. This ability to see something no one else can is what makes photography so special.

Ultimately, photography is about ART. It’s about being able to create something unique and being able to capture a moment that will never happen again. It’s about being able to express myself through my images and tell a story. Photography is a powerful art form and something I am passionate about. I love the challenge of finding the perfect light, the thrill of capturing a moment in time and the ability to create something beautiful. It’s my personal approach to photography and something I’m constantly striving to improve.

light vision art